۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹شنبه تا ۵ شنبه 10:00 - 22:00

خرید و فروش مخصوص اتواع ضایعات فلزی از جمله خرید ضایعات آهن خرید ضایعات مس حرید ضایعات آلومینیوم خرید ضایعات برنج و خرید ضایعات باتری

بستن منو